• 081 777 7772
  • 56, Hiệp Hòa, Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh
  • Thứ Hai-Chủ Nhật 10:00 - 22:00